Disclaimer

Op deze pagina wordt de inhoud van de disclaimer toegelicht. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Richting, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op de website van Richting mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Richting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Richting.

Uitsluiting van aansprake­lijkheid

Richting streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Richting behoudt zich het recht voor om op de website materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Richting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Richting kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van werkenbijrichting.nl bevinden.