Onze kern­waarden

Onze kernwaarden bepalen onze cultuur en zijn de drijvende kracht binnen de organisatie. Ze inspireren en geven ons richting!

Hoewel onze kernwaarden dagelijks als basis dienden in onze onderlinge samenwerking, zijn ze in een later stadium officieel geformuleerd. Om collega’s te verbinden en te betrekken bij dit proces, hebben zij een actieve rol gespeeld bij het formuleren van deze kernwaarden.

In 2019 hebben wij hen gevraagd welke waarden Richting typeren. Zo zijn de kernwaarden vertrouwen, aandacht & oprechte interesse en gelijkwaardig ontstaan. De kernwaarden zijn écht uit de organisatie gehaald. Het zijn niet alleen woorden op papier, maar we leven ze dagelijks na in ons werk! Ze zijn onderdeel van ons DNA. Waarom zijn deze kernwaarden belangrijk? Ze zorgen ervoor dat we iedere dag streven naar het nemen van verantwoordelijkheid zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen. Maar wat houden deze kernwaarden precies in?

Vertrouwen

Wij geven onze collega’s vertrouwen zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit vertrouwen in elkaar zorgt ervoor dat collega’s zich gesterkt voelen om zelf de regie te nemen. Om ervoor te zorgen dat deze machine soepel blijft lopen, is het belangrijk om open en eerlijke feedback te vragen en geven. Dit is een succesfactor om te blijven groeien. Niet alles lukt in één keer, we geven elkaar daarom de ruimte om te leren waardoor we continu kunnen blijven ontwikkelen als individu en organisatie.

Miranda van der Hulst

Miranda van der Hulst

Casemanager

"Bij Richting is vertrouwen de basis in alles wat we doen. Eén moment is me altijd bijgebleven. In 2020 was het oude kantoorpand niet meer geschikt en het huurcontract liep af. Als team kregen wij de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar een nieuw pand. We bezochten locaties en spraken met makelaars. Daarnaast zaten we met architecten om de tafel voor de styling. Het was een nieuwe en ontzettend leuke ervaring! Dat Richting een dusdanig belangrijke keuze overlaat aan haar medewerkers, geeft blijk van de vooruitstrevende visie van de organisatie. De hoge mate van vertrouwen maakt het voor mij iedere dag een plezier om bij Richting te mogen werken."

Aandacht en oprechte interesse

Binnen Richting hechten we veel waarde aan het luisteren naar elkaar. We begrijpen wat er speelt bij de ander en vinden het belangrijk een goede band met elkaar op te bouwen. Onze communicatie is daarom altijd transparant en integer. De lijnen met collega’s zijn kort, waardoor je snel kunt schakelen, elkaar verder kunt helpen of een luisterend oor kunt zijn voor diegene. Wij blijven eerlijk, onafhankelijk en spreken elkaar aan op het nemen van verantwoordelijkheid.

Bram Lomeijer

Bram Lomeijer

Finance

"Bij Richting hebben we aandacht en oprechte interesse voor elkaar als collega’s. Dit zie ik erg goed terug in het feit dat je start met een mooi gepersonaliseerd inwerkprogramma. Het is een perfect voorbeeld van hoe we als organisatie te werk gaan, we zijn mensgericht. Iedereen krijgt de tijd om de organisatie te leren kennen, zijn draai te vinden en collega’s te ontmoeten. In de eerste weken loop je met veel verschillende professionals een dagje mee. Zo krijg je een goede indruk van wat we als organisatie doen. Nieuwe collega’s zijn positief over het inwerkprogramma. Ze merken dat er aandacht aan besteed is waardoor ze zich welkom en gewaardeerd voelen. Bij Richting zijn we dag in dag uit bezig met de gezondheid van onze klanten en hun medewerkers, maar we besteden minstens zoveel aandacht aan het welzijn van onze eigen collega’s. Het voelt als een warm bad waar je mag zijn wie je bent."

Gelijkwaardig

Bij ons is het belangrijk dat je gewoon jezelf kunt zijn! Welke rol je ook binnen Richting vervult, iedereen is gelijk. We respecteren en waarderen ieders inbreng en betrekken dit bij het nemen van juiste beslissingen. Op deze manier zetten we samen een stap voorwaarts en zorgen we voor een fijne werkomgeving.

Sabrina Crielaard

Sabrina Crielaard

Planning & HR

"Richting is een organisatie waarin iedereen gelijkwaardig is. Ik ervaar dit iedere dag vanwege het model van zelfsturing. Toen ik bij Richting aan de slag ging, vond ik de manier van werken bijzonder prettig. Ik heb in het verleden in hiërarchische organisaties gewerkt met veel managementlagen. De beslissingsbevoegdheid ligt daar bij het management. Binnen Richting is dat compleet anders. Iedereen heeft de vrijheid om beslissingen te maken over de eigen werkzaamheden. Je draagt volledige verantwoordelijkheid. Het feit dat iedereen binnen zijn eigen rol en professie keuzes mag maken, draagt bij aan het sterke gevoel van gelijkwaardigheid dat heerst binnen Richting."