Bilfinger

Bilfinger is een internationale dienstverlener in de procesindustrie en kenmerkt zich door een werkomgeving waar fysiek werk centraal staat. Dit aspect van het werk speelt een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van de medewerkers. Klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het verzuim binnen de organisatie. Bilfinger is op zoek gegaan naar een duurzame samenwerkingspartner, die niet alleen gespecialiseerd is in het aanpakken van het verzuim, maar ook van toegevoegde waarde is in het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn van hun medewerkers.

Bilfinger

Bilfinger is een internationale dienstverlener in de procesindustrie en kenmerkt zich door een werkomgeving waar fysiek werk centraal staat. Dit aspect van het werk speelt een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van de medewerkers. Klachten gerelateerd aan het bewegingsapparaat zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het verzuim binnen de organisatie. Bilfinger is op zoek gegaan naar een duurzame samenwerkingspartner, die niet alleen gespecialiseerd is in het aanpakken van het verzuim, maar ook van toegevoegde waarde is in het verbeteren van de algehele gezondheid en het welzijn van hun medewerkers.

“De professionals voelen als onze collega’s.”

Een verlengstuk van ons team

Kenmerkend voor de samenwerking met Richting is de goede communicatie van de bedrijfsarts met de medewerkers, van steigerbouwers tot kantoormedewerkers. Ze spreken duidelijke en begrijpelijke taal wat bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen. Het gaat verder dan alleen kennis delen; ze zijn een verlengstuk van ons team. We hebben bijna elke dag contact met de casemanagers en elke week een vast overleg met de bedrijfsartsen. Dit zorgt voor korte lijnen en dat we aan dezelfde doelstellingen werken. Vanuit beide kanten worden initiatieven en ideeën aangedragen. Zo hebben we workshops over gezondheid en gesprekstechnieken ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften van onze organisatie. Soms zijn er meningsverschillen over bepaalde casussen. Dat hoort erbij. Het feit dat we hierover een goede dialoog houden, draagt bij aan de kwaliteit van de samenwerking. Het is fijn dat de professionals op gelijke voet met ons staan. Die gelijkwaardigheid en de open sfeer bevalt ons goed, vooral omdat er tussendoor ruimte is voor humor. Dat geeft energie.

Een aanpak op maat

Het op orde brengen en analyseren van onze lopende verzuimdossiers was onze eerste prioriteit, waardoor we de drie hoofdoorzaken van verzuim konden identificeren. Deze inzichten hebben ons ertoe aangezet om ons meer te richten op preventie. Ons verzuimbeleid heeft positieve resultaten opgeleverd. Een voorbeeld hiervan is de toename in het vroegtijdig toekennen van IVA-uitkeringen aan medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen, mede dankzij de rol van de bedrijfsarts. In het begin van onze samenwerking met Richting hebben we samen een format bedacht voor hoe we een spreekuurterugkoppeling wilden ontvangen. Dit format wordt nog steeds door Richting toegepast. Er wordt altijd gekeken naar een aanpak die aansluit bij de behoeften van onze organisatie en onze medewerkers.

Sterk en betrouwbaar partnerschap

Onze samenwerking met Richting heeft zich ontwikkeld tot een sterk en betrouwbaar partnerschap. Er wordt geluisterd naar de visie van Bilfinger en de professionals treden proactief op wanneer de situatie hierom vraagt. De professionals voelen als onze eigen collega’s. Onze ervaring leert dat medewerkers, zelfs als het wettelijk niet meer nodig is, de bedrijfsarts ook opzoeken als dit niet direct nodig is.

Violet Flynn

Violet Flynn

Casemanager

Martine Schoenmaker

Martine Schoenmaker

Casemanager

Violet Flynn

Violet Flynn

Casemanager

Martine Schoenmaker

Martine Schoenmaker

Casemanager