Xebia

Xebia is een vooraanstaand consultancybedrijf gespecialiseerd in digitale transformatie. Kenmerkend voor Xebia is de sterke nadruk op een kenniscultuur, die onmisbaar is om voorop te blijven in de snel veranderende IT-markt. De bedrijfscultuur is gericht op innovatie, snelheid en creativiteit, en is mensgericht met een basis van vertrouwen. Een van de belangrijkste waarden van Xebia is People first. Bij Xebia staan de medewerkers centraal en het past niet in hun visie om pas actie te ondernemen op het moment dat een medewerker zich ziek meldt. Daarom is Xebia op zoek gegaan naar een arbodienst die proactief kan en wil meedenken in het verzuimbeleid.

Xebia

Xebia is een vooraanstaand consultancybedrijf gespecialiseerd in digitale transformatie. Kenmerkend voor Xebia is de sterke nadruk op een kenniscultuur, die onmisbaar is om voorop te blijven in de snel veranderende IT-markt. De bedrijfscultuur is gericht op innovatie, snelheid en creativiteit, en is mensgericht met een basis van vertrouwen. Een van de belangrijkste waarden van Xebia is People first. Bij Xebia staan de medewerkers centraal en het past niet in hun visie om pas actie te ondernemen op het moment dat een medewerker zich ziek meldt. Daarom is Xebia op zoek gegaan naar een arbodienst die proactief kan en wil meedenken in het verzuimbeleid.

“We hebben een gelijkwaardige samenwerking met de professionals van Richting.”

De juiste partner

Bij het vormgeven van ons vitaliteitsbeleid was mijn doel een partner vinden die zich focust op het bevorderen van gezondheid, in plaats van het beheersen van verzuim. Mijn overtuiging is altijd geweest dat medewerkers eerst oprecht betrokken en gepassioneerd moeten zijn over het merk van de organisatie waarvoor zij werken, om zo klanten effectief te kunnen enthousiasmeren. Deze passie zag ik terug bij Richting, waar je de positieve energie voelt zodra je met de professionals in gesprek bent. Bij Xebia hechten we veel waarde aan persoonlijk contact, ook wanneer een medewerker ziek is. Dit is in lijn met onze kernwaarden: ‘People first’. Het was daarom een specifieke wens de bedrijfsarts van Richting de spreekuren bij ons op locatie zou houden. De professionals stelden zich flexibel op en dachten met ons mee. Een ander sterk punt van Richting is de doorlooptijd van hun professionals, zodat we zieke medewerkers zo snel mogelijk kunnen helpen.

Vitaliteitscoach

In samenwerking met Richting hebben we een innovatieve pilot opgezet, waarbij we het concept van een bedrijfsarts én een vitaliteitscoach hebben geïntroduceerd. De opzet was om de ene week de bedrijfsarts beschikbaar te hebben en de andere week de vitaliteitscoach. Dit zorgde ervoor dat medewerkers die normaal preventief naar de bedrijfsarts zouden gaan, nu direct bij de vitaliteitscoach terecht kunnen komen voor coaching en ondersteuning bij hun specifieke vraagstukken. Na één jaar hebben we besloten om deze dienst permanent op te nemen in ons aanbod via Richting. Interessant genoeg waren wij de aanleiding voor Richting om te starten met vitaliteitscoaches. De benadering van de vitaliteitscoach voelt anders dan die van de bedrijfsarts. Bij een bedrijfsarts heb je het gevoel dat je over problemen praat, terwijl de vitaliteitscoach zich richt op verbetering en groei. Daarom bieden we nu alle medewerkers jaarlijks zes preventieve sessies aan met de vitaliteitscoach. Hierbij is geen terugkoppeling naar HR of het management nodig; we communiceren rechtstreeks met Richting. Uit de statistieken blijkt dat 90% van de medewerkers die de vitaliteitscoach bezoeken, uiteindelijk niet naar de bedrijfsarts hoeft.

Werken naar hetzelfde doel

Net als wij waarde hechten aan het vinden van partners met wie we een sterke match voelen, is Richting altijd op zoek naar geschikte professionals. De professionals dragen de kernwaarden van Richting uit. Die waarden sluiten aan bij de cultuur van Xebia. We hebben een gelijkwaardige samenwerking met de professional van Richting. De lijnen zijn kort. Het is fijn om te weten dat we altijd kunnen brainstormen over het welzijn van onze medewerkers. Ook het feit dat Richting alle deskundigen onder één dak heeft, die nauw met elkaar samenwerken en allemaal naar hetzelfde doel toe werken, draagt bij aan een efficiënte samenwerking en een heldere communicatie. Dit alles helpt ons niet alleen bij het verzuimbeleid, maar ook bij het ondersteunen van onze gezonde medewerkers. Dit is een benadering die ik voor alle bedrijven in Nederland zou aanbevelen.

Picture of Anne van Schalkwijk

Anne van Schalkwijk

(Voormalig) Hoofd HR

Picture of Anne van Schalkwijk

Anne van Schalkwijk

(Voormalig) Hoofd HR