Nathalie Reurink

Bedrijfsarts in opleiding

"Als AIOS is er ruimte voor initiatief en word je serieus genomen."

Nathalie Reurink

Bedrijfsarts in opleiding

"Als AIOS is er ruimte voor initiatief en word je serieus genomen."

Opleiding binnen Richting

Richting is een erkend opleidingsinstituut. Hierdoor is het opleidingstraject gewaarborgd, zo is iedereen gekoppeld aan een vaste praktijkopleider. Ik heb regelmatig met mijn praktijkopleider een overleg gepland. Tijdens dit overleg kan ik casussen bespreken maar is er ook ruimte voor een stukje persoonlijk contact. Daarnaast is er maandelijks een AIOS intervisie overleg, waardoor ik veel contact heb met andere artsen in opleiding binnen Richting. We bespreken inhoudelijke zaken, maar ook hoe we de opleiding en het werk in de praktijk ervaren. Voordat ik bij Richting in dienst kwam heb ik eerst een ochtend meegelopen, zo kreeg ik een kijkje in de keuken. Nadat ik de keuze had gemaakt voor Richting, werd dit proces soepel en goed geregeld.

Voldoende tijd

In samenspraak met de rol capaciteit en planning wordt er in overleg gekeken hoe ik mijn eigen agenda zo goed mogelijk kan indelen, hierin is ruimte voor eigen initiatief. Voor een spreekuur krijg ik bij Richting voldoende tijd. Op deze manier kan ik tijdens een gesprek met medewerkers echt de diepte in en kijken wat mogelijk ten grondslag ligt aan de reden van verzuim. Daarnaast kan ik gerichte adviezen geven. Iedere keer weer is mijn werk weer een nieuwe, uitdagende puzzel.

Nathalie Reurink

Nathalie Reurink

Bedrijfsarts in opleiding

Nathalie Reurink

Nathalie Reurink

Bedrijfsarts in opleiding