Ons verhaal

De eerste stap in een nieuwe Richting
In december van het jaar 2013 is Richting opgericht. Marc Aelberts en Lars Scheurer besluiten het heft in eigen handen te nemen. Na eigen ervaringen met de arbodienstverlening vragen zij zich af of deze traditionele vorm van dienstverlening is waar de markt behoefte aan heeft. Zij denken van niet en besluiten met een vernieuwende visie de markt te betreden. Kwaliteit van dienstverlening is leidend in deze visie.
2013
Het team groeit met 5 collega’s
In de loop van 2014 begint Richting steeds meer vorm te krijgen. Het team wordt verrijkt met twee casemanagers en drie bedrijfsartsen, elk met unieke inzichten en ervaringen. Marc en Lars gaan met deze professionals in gesprek over hun visie op de arbodienstverlening. Wat is er nodig om verandering in de markt te realiseren? Zowel de artsen als casemanagers benadrukken dat het investeren van voldoende tijd en aandacht voor de klant van essentieel belang is om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Wanneer er tijdig wordt geïntervenieerd, wordt er het meest impact gemaakt op de duur van het verzuim. Op basis van deze principes vormen zij samen het fundament voor de dienstverlening van Richting.
2014
De eerste klanten komen aan boord
In januari 2015 sluiten de eerste klanten zich aan bij Richting. De vijf toegewijde professionals dragen de vernieuwende visie van Richting uit. De hoge kwaliteit van dienstverlening gaat niet onopgemerkt. Het nieuws verspreidde zich snel in de markt, en al snel volgden velen anderen. De professionals zelf zijn weer trots op hun vak. Ze krijgen energie van de toegevoegde waarde die ze kunnen leveren voor werkgevers en medewerkers.
2015
Hebben we geen managers nodig?
Het team van Richting blijft zich uitbreiden en bestaat inmiddels uit ongeveer dertig professionals. Met deze groei ontstaat ook de vraag of het geen tijd wordt voor management. De collega's gaan hierover met elkaar in gesprek. Wat zou de toegevoegde waarde zijn van een manager? Iedere collega van Richting is een professional in zijn of haar eigen vakgebied. Als professional ben je uitstekend in staat om zelf beslissingen te nemen. Daar zijn geen managers voor nodig. Het meeste plezier in je vak beleef je wanneer je de autonomie en het vertrouwen krijgt om het vraagstuk wat er ligt zelfstandig op te lossen. De rol van de organisatie is om de professionals optimaal te faciliteren in dit proces. Alle collega’s zijn het eens met deze visie. Ze krijgen energie van het nemen van verantwoordelijkheid. Er wordt besproken dat het belangrijk is om duidelijk te hebben welke verantwoordelijkheden bij jouw rol als professional horen. Daarnaast bestaat er de behoefte om gezamenlijk kaders te schetsen, zodat iedereen weet aan welke doelstellingen zij werken. Daarom kiest Richting ervoor om in 2018 op basis van de principes van Holacracy samen te werken. Een besturingsmodel gebaseerd op zelfsturing.
2018
Het Richting DNA
Inmiddels werken de professionals van Richting al ruim vijf jaar met elkaar samen, waarvan één jaar op basis van de mooie principes van Holacracy. Ze maken het verschil voor werkgevers en medewerkers, leveren toegevoegde waarde en zijn trots op hun vak. Het ontbreekt echter aan een duidelijke formulering van deze principes. Er wordt besloten workshops te organiseren om een naam te geven aan de kernwaarden, de missie en visie van Richting. De collega’s van Richting bepalen samen het DNA en maken de cultuur. Daarom worden zij gevraagd om onder woorden te brengen welke waarden zij voelen in hun dagelijkse interactie met elkaar en in de samenwerking met werkgever en medewerker. Welke waarden zijn dat? Vertrouwen, aandacht en oprechte interesse en gelijkwaardig. Dat zijn de kernwaarden die Richting onderscheidend maken. Ook wordt er antwoord op gegeven op de vraag: ‘Waar doen we het voor?’ Wat is het bestaansrecht van Richting? Essentiële onderdelen zijn ontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit komt samen in de missie van Richting: ‘Wij geloven in het nemen van verantwoordelijkheid, zodat organisaties en mensen zich continu blijven ontwikkelen.’ De visie van Richting is onze toekomstdroom. Het hogere doel waar alle collega’s gezamenlijk naartoe werken. Een ideaalbeeld waar wij ons bij Richting hard voor willen maken: ‘Een maatschappij met duurzaam inzetbare medewerkers.’ Iedere dag bepalen onze professionals richting met de visie, missie en kernwaarden als kompas.
2019
Continu in ontwikkeling
Met meer dan 150 toegewijde collega’s, verspreid over 13 vestigingen, blijft Richting groeien. Iedere nieuwe collega die zich aansluit, verrijkt Richting met nieuwe kennis en expertise. Elke professional neemt verantwoordelijkheid en blijft zich continu ontwikkelen, iets wat diepgeworteld zit in het DNA van Richting. De vernieuwende visie die Marc en Lars in 2013 voor ogen hadden, hebben zij samen met al deze professionals in de praktijk gebracht, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Bij Richting zijn we iedere dag bezig met werk en gezondheid, dat is ons vak, hierover geven wij onze klanten advies. Adviseren over werk en gezondheid begint dan ook bij het neerzetten van Richting als een gezond en innovatief werkgever. Een werkgever die haar medewerkers faciliteert zodat zij iedere dag opnieuw het verschil kunnen maken. Richting is een mooie club van ontzettend bevlogen collega’s. Cultuur is en blijft de verbindende factor. Een cultuur gebaseerd op vertrouwen, aandacht en oprechte interesse, en gelijkwaardigheid.