Privacystatement

Waarom dit Statement?

We gaan met de grootste zorgvuldigheid om met jouw gegevens en vinden het belangrijk dat je weet wat we met jouw gegevens doen, waarom we dat doen en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. Dat en meer leggen we hieronder uit in ons privacystatement.

Als je online solliciteert

Dan vragen we je om de volgende gegevens online in te vullen: volledige naam, e-mailadres, je curriculum vitae, jouw persoonlijke motivatiebrief en eventuele aanvullende documenten die je wenst toe te voegen. Deze informatie wordt verzameld in onze kandidaten database en gebruikt voor onze wervings- en selectieactiviteiten. Het is hierdoor mogelijk om een arbeidsovereenkomst met jou voor te bereiden. Jouw gegevens worden niet gedeeld met externe partijen, behalve in situaties waarin wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer er andere afspraken zijn gemaakt. Wij werken uitsluitend samen met verwerkers die voldoen aan onze strenge eisen van betrouwbaarheid en veiligheid waarover we met hen de nodige afspraken maken. Jouw gegevens worden niet buiten Europa gebracht of opgeslagen.

Bij Richting behandelen we jouw persoonlijke informatie met de grootste zorg. Mochten we besluiten geen arbeidsrelatie met jou aan te gaan, dan worden jouw gegevens uiterlijk 12 weken na afloop van de sollicitatieprocedure uit ons systeem verwijderd. Je kunt altijd toestemming geven voor het langer bewaren van je gegevens, tot maximaal twee jaar na de sollicitatieprocedure. Wij kunnen ook aan je vragen of we jouw gegevens mogen bewaren. Dit geeft ons de mogelijkheid om contact met je op te nemen voor toekomstige vacatures die bij jouw profiel passen.

Je rechten ten aanzien van je gegevens en de verwerking

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat je als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Wil je inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van je verwerken of wil je jouw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Neem dan contact op met ruth.de.korte@richting.nl. Ook heb je in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een verwerking te beperken. Dien jouw verzoek in via fg@richting.nl.

Versie 1.1 | 12 december 2023