Praktijk­ondersteuners bedrijfsarts

Als praktijkondersteuner bedrijfsarts bij Richting vervul je een belangrijke rol in het re-integratieproces van medewerkers. Vanuit jouw expertise lever je een zelfstandige bijdrage aan casuïstiek op het gebied van preventie, verzuim en duurzame inzetbaarheid, zodat de bedrijfsarts zich kan focussen op kerntaken. Je werkt nauw samen met de bedrijfsarts, maar hebt daarnaast ook intensief contact met de casemanager, bedrijfspsycholoog, arbeidsdeskundige en overige kerndeskundigen. Je werkt in een multidisciplinair team samen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland!

Voldoende tijd en aandacht

Het leveren van écht goede kwaliteit van dienstverlening vinden we bij Richting van essentieel belang. Als praktijkondersteuner bedrijfsarts krijg je bij Richting dus ook ruim voldoende tijd om die kwaliteit te kunnen leveren. Voor het eerste spreekuur heb je één uur de tijd, voor het vervolgspreekuur 45 minuten. Wij geloven dat de aandacht die je gedurende deze tijd kunt geven en de oprechte interesse die je kunt tonen, cruciaal is voor het verdere verloop van de re-integratie. Daarnaast geeft dit je als professional de ruimte voor verdere verdieping in een dossier door intercollegiaal overleg met onder andere de casemanager en de bedrijfsarts.

Samenwerken onder taakdelegatie

Als praktijkondersteuner werk je onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts. Bij Richting word je gekoppeld aan een bedrijfsarts in jouw regio. Je kunt bij de bedrijfsarts terecht voor vragen. Je bespreekt de casuïstiek met elkaar op een gelijkwaardig niveau. Samen bepalen jullie wat de gewenste frequentie is van contact en overleg. Ook de taken die wel of niet worden gedelegeerd stemmen jullie gezamenlijk af. Bij Richting geloven we in maatwerk, iedere professional heeft andere behoeften. Daarom krijg je veel vrijheid om binnen bepaalde kaders invulling te geven aan de taakdelegatie!

Jouw inbreng wordt gewaardeerd

Het vak van praktijkondersteuner bedrijfsarts is relatief nieuw. Bij Richting zijn we dan ook continu op zoek naar de optimale manier om de praktijkondersteuner in te zetten in het kader van de verzuimbegeleiding én de preventie van verzuim. Jij kunt daar een grote bijdrage aan leveren. Jouw kennis en deskundigheid als praktijkondersteuner wordt enorm gewaardeerd. Het model van zelfsturing waar we bij Richting mee werken, stelt je in staat om veel invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Heb jij een goed idee? Dan heb je altijd de mogelijkheid om dit idee uit te werken en te implementeren. Gezamenlijk zorgen we voor continue ontwikkeling van de organisatie!

Wil je meer weten?

Wat beter dan even bellen met een van jouw vakgenoten?
Neem contact op met Tes de Jongh en plan een telefonische afspraak!
Tes de Jongh

Tes de Jongh

Mail mij!
Tes de Jongh

Tes de Jongh

Mail mij!

Collega's vertellen

"Bij Richting ben je een waardevol onderdeel van een team dat impact maakt."
"De professionals zijn bevlogen om kwaliteit te leveren en te behouden."
"Ondanks dat ik als een junior ben begonnen, voel ik me altijd gerespecteerd en gewaardeerd."