Bedrijfspsychologen

Als bedrijfspsycholoog bij Richting heb je een diverse rol. Enerzijds voer je verzuimgesprekken en beoordeel je onder taakdelegatie van de bedrijfsarts de belastbaarheid van medewerkers. Anderzijds ligt jouw focus op counseling, gedurende deze trajecten draag je eveneens bij aan het re-integratieproces. Via beide wegen bevorder je actief de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Essentiële schakel

Bij Richting zijn we van mening dat de bedrijfspsycholoog een essentieel onderdeel is van de arbodienstverlening. Het psychisch verzuim onder werkend Nederland is de afgelopen jaren enorm gestegen. De expertise van jou als bedrijfspsycholoog is dan ook van grote toegevoegde waarde gedurende de re-integratie van medewerkers. Op dagelijkse basis ga je in gesprek met verzuimende medewerkers die zijn uitgevallen vanwege psychische problematiek. Je geeft onafhankelijk advies en beoordeelt op welke termijn en onder welke omstandigheden de medewerker weer terug kan keren naar werk. Je werkt veel samen met de bedrijfsarts, casemanager en andere professionals. Samen werken aan een oplossing maakt het werk dynamisch en uitdagend.

Counseling van medewerkers

Als bedrijfspsycholoog houd je je ook bezig met counseling trajecten. De trajecten bestaan uit meerdere gesprekken waarin je samen met medewerkers onderzoekt waar hun problematiek vandaan komt en hoe zij hier anders mee om kunnen gaan. Dit verschilt van de verzuimgesprekken, omdat je meer ruimte hebt om de diepte in te gaan. Je past praktische behandelmethoden toe zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance commitment therapie (ACT). De counseling zorgt voor veel voldoening in jouw werk, omdat je in staat bent om medewerkers echt vooruit te helpen. De waardering en dankbaarheid die je ontvangt van zowel werkgever als medewerker motiveert.

Innovatief samenwerken

Naast de verzuimgesprekken en counseling trajecten is er voor jou als bedrijfspsycholoog nog veel meer mogelijk. Creatief nadenken over nieuwe vormen van dienstverlening staat continu op de agenda van het team van bedrijfspsychologen. Bij Richting heb je als professional veel vrijheid in je werk. Er is ruimte om te ontdekken, te onderzoeken. Het model van zelfsturing faciliteert en biedt ruimte voor innovatie. Dit geldt niet alleen voor de externe dienstverlening, maar is ook van toepassing op veranderingen die je intern binnen Richting kunt bewerkstelligen. Wanneer je initiatief neemt, worden verbetervoorstellen altijd gewaardeerd. Dit stelt je in staat om actief deel uit te maken van de organisatie en de besluitvorming.

Wil je meer weten?

Wat beter dan even bellen met een van jouw vakgenoten?
Neem contact op met Louise Knol en plan een telefonische afspraak!
Picture of Louise Knol

Louise Knol

Mail mij!
Picture of Louise Knol

Louise Knol

Mail mij!

Collega's vertellen

"Omdat je zo veel vrijheid krijgt, voel je meer verantwoordelijkheid voor hetgeen wat je doet."
"Bij Richting vind je vrijheid in jouw werk als professional."
"Je haalt het beste uit de mens als je ze het vertrouwen en de ruimte geeft."