Zelfsturing

Vrijwel alle organisaties zijn hiërarchisch ingericht met een organogram, afdelingen en managers die uiteindelijk beslissen welke koers gevaren wordt. Bij Richting hebben we een andere visie. Wij geloven in het model van zelfsturing. We vertrouwen op onze professionals en hun expertise.

Wat houdt dat in, zelfsturing?

We werken met professionals die iedere dag zelf kleine en grote beslissingen nemen. In de kern geven we daarmee elke dag richting, waarbij de verantwoordelijkheid voor de keuzes die gemaakt worden, blijft waar die hoort te liggen: bij een ieder zelf. Wij geloven in het zelfsturende vermogen van mensen. We zijn ervan overtuigd dat wanneer we elkaar hierin ondersteunen en stimuleren, dit leidt tot continue ontwikkeling. Zowel bij onze klanten als binnen onze eigen organisatie.

We nemen je graag mee in wat zelfsturing inhoudt en hoe we hier bij Richting vorm aangeven. Bekijk de video om hier meer over te weten te komen!

Bedrijfspsycholoog
Casemanager
Bedrijfsarts